NOWO¦CI„ Jedz smacznie , zdrowo, kolorowo- ksi±żka kucharska gimnazjalisty”

 1. R. Rushton – „Przyjaciółki i kłamczuchy”
 2. A. Łacina – „Telefony do przyjaciela”
 3. E. Nowak – „Dwie Marysie”
 4. A. Lenart – „Topaz i Róża. Dwie królowe”
 5. S. Shepard – „Tajemnice Ali”
 6. V. Roth – „Zbuntowana”
 7. V. Roth – „Wierna”
 8. S. Chbosky – „Charlie”
 9. R. Rushton – „Echa miło¶ci”
 10. C. Williams Chima – „Wygnana królowa”
 11. C. Williams Chima – „Tron Szarych Wilków”
 12. C. Williams Chima – „Król Demon”
 13. C. Williams Chima – „Karmazynowa korona”
 14. A. Łacina – „Czynnik miło¶ci”
 15. S. Johnson – „Kto zabrał mój ser?”
 16. J.A. Nielsen – „Fałszywy ksi±żę”
 17. J. Verdi – „Moje życie od teraz”
 18. A. Noël – „Greckie wakacje”
 19. N. Gaiman – „Na szczę¶cie mleko”
 20. C. Randall – „Hyperversum 2”
 21. C. Bradford – „Kr±g wiatru”
 22. C. Bradford – „Kr±g ognia”
 23. J. Marsden – „Jutro” czę¶ć 2, 3, 4
 24. T. Canavan – „Złodziejska magia”
 25. M. Scott – „Czarodziejka”
 26. M. Scott – „Wiarołomca”
 27. M. Scott – „WiedĽma”
 28. W. Disney – „Czarownica”

Recenzja:
  Veronica Roth: Zbuntowana
 Altruizm (bezinteresowno¶ć), Nieustraszono¶ć (odwaga), Erudycja (inteligencja), Prawo¶ć (uczciwo¶ć), Serdeczno¶ć (życzliwo¶ć) – to pięć frakcji, na które podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy szesnastolatek przechodzi test predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony.Ten, kto ł±czy cechy charakteru kilku frakcji, jest NIEZGODNY – i musi być wyeliminowany...
 Dzień, kiedy szesnastoletnia Tris dokonała wyboru, powinien zostać uczczony ¶więtowaniem przez frakcję, do której przyst±piła – jednej z pięciu, jakie istniej± w zniszczonym katastrof± Chicago. Zamiast tego zakończył się tragedi±. Przej¶cie z Altruizmu do Nieustraszono¶ci zburzyło jej ¶wiat, pozbawiło rodziny, zmusiło do ucieczki, ale i poł±czyło z Tobiasem – Nieustraszonym o stalowych oczach.
 Od tamtej chwili walka frakcji przerodziła się w otwart± wojnę. A podczas wojny trzeba stan±ć po jednej ze stron. Wybory s± jeszcze bardziej dramatyczne – i jeszcze bardziej nieodwołalne. Zwłaszcza dla Tris, NIEZGODNEJ, która wci±ż zmaga się z natrętnymi pytaniami o konsekwencje swojej decyzji, z żalem i wyrzutami sumienia, swoj± tożsamo¶ci± i lojalno¶ci±, polityk± i miło¶ci±. Lecz wstrz±saj±ce nowe odkrycia i zmieniaj±ce się sojusze sprawi±, że musi ujawnić prawdę o sobie. Nawet je¶li miałaby stracić wszystko. A żeby ocalić tych, których kocha, musi złamać niewzruszone reguły swojego bezwzględnego ¶wiata...
 "Zbuntowana" podobnie jak jej poprzedniczka wci±ga od pierwszej do ostatniej strony. Trzyma poziom, jest ciekawie napisana. Jest ciekawa i zaskakuj±ca. Na prawdę trzyma w napięciu. Chociaż klimat znacznie różni się od tego z "Niezgodnej" to wci±ż pozostały liczne zwroty akcji oraz emocje towarzysz±ce czytelnikowi, w czasie poznawania dalszych losów Tris.


  Veronica Roth: Wierna
 Jeden wybór może cię zmienić.
Jeden wybór może cię zniszczyć.
Jeden wybór pokaże, kim jeste¶...
 Ten, kto ł±czył cechy charakteru kilku frakcji, był NIEZGODNY- i musiał być wyeliminowany...
 Ale to już przeszło¶ć. Społeczeństwo frakcyjne, w które Tris tak wierzyła, legło w gruzach – podzielone walk± o władzę, naznaczone ¶mierci± i zdrad±. Jednego tyrana zast±pił drugi. Miastem rz±dz± niepodzielnie bezfrakcyjni. Tris wie, że czas uciekać. Lecz jaki ¶wiat rozci±ga się poza znanymi jej granicami? Może za murem będzie mogła zacz±ć z Tobiasem wszystko od nowa, bez trudnych kłamstw, podwójnej lojalno¶ci, bolesnych wspomnień? A może poza miastem nie ma żadnego ¶wiata...
 Lecz nowa rzeczywisto¶ć jest jeszcze bardziej przerażaj±ca. Nowe szokuj±ce odkrycia zmieniaj± serca tych, których kocha. Raz jeszcze Tris musi dokonać niemożliwych wyborów- odwagi, wierno¶ci, po¶więcenia i miło¶ci. Bo tylko ona może przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi… W "Wiernej" pojawia się wielu nowych bohaterów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Tym razem jednak od pocz±tku trudno jest stwierdzić kto jest zły, a kto jest dobry.


  Stephen Chbosky: Charlie
  Charlie to klasyka amerykańskiej powie¶ci dla młodzieży pocz±tku lat dziewięćdziesi±tych. Osi±gnęła ponadmilionowy nakład w USA. Ksi±żka ma formę listów pisanych do nieznanego przyjaciela przez nastolatka imieniem Charlie. Chłopak pisze o narkotykach, zwi±zkach i potrzebie akceptacji. Bohater, nie¶miały i wycofany, choć niezwykle inteligentny uczeń pierwszej klasy liceum w Pittsburgu, daje wyraz swojemu niekonwencjonalnemu ¶wiatopogl±dowi . Opisuj±c do¶wiadczenia zwi±zane z pierwsz± miło¶ci±, rywalizacj± w grupie, relacjami w rodzinie, narkotykami i odkrywaniem seksualno¶ci. Jest to bardzo przejmuj±cy obraz dorastania i poszukiwania drogi do siebie.