REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy naszej szkoły.
Biblioteka udziela informacji o książkach i czasopismach.
Biblioteka udziela informacji o zasadach korzystania z katalogów i kartotek oraz wydawnictw informacyjnych.

WYPOŻYCZALNIA
 1. prawa i warunki korzystania:
  1. wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku
  2. każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem
  3. czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie książek
  4. przed końcem roku szkolnego należy oddać wszystkie wypożyczone książki
 2. wypożyczanie książek:
  1. czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko
  2. nie można książek wypożyczonych oddawać innej osobie
  3. jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie
  4. termin zwrotu może być wydłużony na prośbę czytelnika
CZYTELNIA
 1. prawo korzystania z czytelni:
  1. w czytelni obowiązuje cisza
  2. czytelnik obowiązany jest wpisać swoje dane osobowe do "księgi obecności"
  3. czytelnik obowiązany jest zgłosić bibliotekarzowi wnoszone do czytelni własne książki i czasopisma
 2. korzystanie ze zbiorów:
  1. w czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism
  2. księgozbioru nie można wynosić poza czytelnię, czasopisma należy odłożyć na miejsce
  3. przed wyjściem należy zwrócić książki
 3. poszanowanie książek:
  1. czytelnik odpowiada za wypożyczoną książkę
  2. nie wolno kreślić i robić notatek na marginesach
  3. troskę o ład i porządek oraz piękno czytelni powierza się także czytelnikom